Wereldmissiemaand 2013

poster WMM 2013In oktober is het weer wereldmissiemaand, met als hoogtepunten de Wereldmissiedag van de kinderen in het weekend van 5 en 6 oktober en Missiezondag op 20 oktober. Dit jaar besteedt Missio aandacht aan de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania.

Gods Woord delen
De kern van het kerkelijke leven in Tanzania vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen. In kleine groepen van zo’n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen, te praten over hun zorgen en elkaar te helpen waar mogelijk. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken.

 

 

Materialen
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer kleurrijke materialen waarmee Wereldmissiemaand onder de aandacht kan worden gebracht bij parochianen en andere belangstellenden. Naast de bekende poster om in kerk of parochiecentrum op te hangen is er een handige kleine informatiefolder gemaakt over Tanzania en de Kleine Christelijke Gemeenschappen. Natuurlijk is er ook dit jaar een kinderkrant en zijn er boekjes met suggesties voor de liturgie.
Medio augustus worden de zichtmaterialen verstuurd en kunt u uw bestellingen doorgeven. Uiteraard zijn alle materialen gratis.

 

Ontmoetingsbijeenkomst 28 september
Op zaterdag 28 september openen wij de Wereldmissiemaand in de kathedraal te Utrecht. Het centrale thema zal zijn: Kleine Christelijke Gemeenschappen. We beginnen met een woorddienst en een inleidende lezing over het thema. Vervolgens wordt er in workshops verder gesproken naar aanleiding van het thema.
Behalve in de kathedraal zullen we ook verblijven in het Bonifaciushuis. Onlangs is het huis ingezegend door kardinaal Eijk (www.aartsbisdom.nl). Het huis, waar onder meer de Faculteit Katholieke Theologie is gevestigd, is helemaal gerenoveerd.

U bent van harte welkom op zaterdag 28 september.

Klik door naar de uitnodiging en het programma van die dag.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55