Wereldmissiemaand 2015

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

In oktober is het weer Wereldmissiemaand, met als hoogtepunten de Wereldmissiedag van de kinderen in het weekend van 3 en 4 oktober en Missiezondag op 18 oktober. Dit jaar besteedt Missio aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan.

Katholieken in een islamitisch land
In het islamitische Pakistan hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot gevaar slachtoffer van geweld te worden.
Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid op de 180 miljoen inwoners van het land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan. De christenen, evenals andere religieuze minderheden, zijn als niet-moslims in Pakistan tweederangs burgers en hebben amper rechten.

 


 

Materialen
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer kleurrijke materialen waarmee Wereldmissiemaand onder de aandacht kan worden gebracht bij parochianen en andere belangstellenden. Naast de bekende poster om in kerk of parochiecentrum op te hangen is er een handige kleine informatiefolder en een kinderkrant. Tevens is er een mooie bladwijzer en zijn er boekjes met suggesties voor de liturgie.
Medio augustus worden de zichtmaterialen verstuurd en kunt u uw bestellingen doorgeven. Uiteraard zijn alle materialen gratis.


Films over christenen in Pakistan
Op onze website zijn ook twee films te zien over christenen in Pakistan. Een korte film van ongeveer 2 minuten, en een iets langere van zo’n 7 minuten.
 

Ontmoetingsbijeenkomst 26 september
Op zaterdag 26 september openen wij de Wereldmissiemaand in de kathedraal te Utrecht. We beginnen met een viering. De lezing met als titel “Uitdagingen en kansen voor de christenen in Pakistan” zal worden verzorgd door Roman Gruijters en zijn echtgenote Reena Gill die zelf afkomstig is uit Pakistan.

U bent van harte welkom op zaterdag 26 september.

© Foto’s: H. Schwarzbach


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55