Wereldmissiemaand 2016: FilippijnenKaart van de Filippijnen

Op 23 oktober is het Missiezondag. Onze aandacht zal dit jaar gaan naar de Filippijnen. Dit eilandenrijk is, naast Oost-Timor het enige land in Aziƫ waar de meerderheid van de bevolking katholiek is.

Gezinspastoraat
MISSIO zal in de Wereldmissiemaand oktober onder meer aandacht besteden aan het gezinspastoraat op de Filippijnen, met name aan de inzet van de missiezusters benedictinessen. Zij helpen gezinnen in Tacloban hun leven weer op te bouwen en in eigen hand te nemen na de tyfoon Haiyan. In Manilla zorgen de zusters voor de opvang van straatkinderen en gezinnen en helpen hen eigen inkomsten te genereren.

Ontmoetingsdag: zaterdag 1 oktober
Op zaterdag 1 oktober laten wij de Wereldmissiemaand van start gaan met onze jaarlijkse ontmoetingsdag. Aan deze dag zal medewerking worden verleend door de Filippijnse gemeenschap in Nederland (o.a. FCC Rotterdam). Locatie van de bijeenkomst en nadere informatie over de dag volgen nog. U bent van harte welkom.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indiƫ 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55