Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen

Poster wereldmissiemaand

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen, met als thema ‘Getuigen van barmhartigheid’. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

Land van tyfoons
Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland
De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. ’s Avonds slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid
Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.
Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum ‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen.

Missiezondag 23 oktober
Wereldwijd wordt op Missiezondag 23 oktober de verbondenheid van onze katholieke geloofsgemeenschappen gevierd. Ook vindt er een collecte plaats in elke parochie.
In het eerste weekend van oktober (1 en 2 oktober) staan de kinderen in de Filippijnen centraal op de Wereldmissiedag van de kinderen.

Materialen
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer kleurrijke materialen waarmee Wereldmissiemaand onder de aandacht kan worden gebracht bij parochianen en andere belangstellenden. Naast de bekende poster om in kerk of parochiecentrum op te hangen is er een handige kleine informatiefolder en een kinderkrant. Tevens is er een mooie bladwijzer en zijn er boekjes met suggesties voor de liturgie.
Medio augustus worden de zichtmaterialen verstuurd en kunt u uw bestellingen doorgeven. Uiteraard zijn alle materialen gratis.

En u komt toch ook naar de Missio Ontmoetingsdag op zaterdag 1 oktober in Utrecht?

© Foto’s: H. Schwarzbach


Onderstaande (Duitstalige) film van onze collega’s van Missio Aken laat zien hoe gezinnen
in de Filippijnen onder de moeilijkste omstandigheden overleven.
Zoals visser Andy Esperas in Tacloban en de families in de sloppenwijk Navotas in Manila.


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55