Zelatrices in het zonnetje gezet

Voor veel mensen is het een onbekend begrip: de zelateurs en zelatrices van Missio. Zo niet voor mevrouw Van Riel en haar team van medewerkers. Al vele jaren zetten zij zich in voor de missie en dat mocht wel eens gevierd worden.

Voor de missie
Het begrip zelateur is afkomstig van de oprichtster van de ‘Stichting tot Voortplanting van het geloof’ (opgericht in 1822), Pauline Jaricot. Zij zette zich in voor betere leefomstandigheden van de fabrieksarbeiders in haar vaderland Frankrijk. Maar ook ondersteunde zij de missionarissen overal ter wereld, van welke nationaliteit dan ook, die elders het leven van mensen wilden verbeteren. Zij zette zich daar volledig voor in, zij ijverde ervoor. Vandaar de naam zelateur. Zij zocht mede-ijveraars voor haar missie, zelateurs en zelatrices. Uit dat begin zijn de Pauselijke Missiewerken gegroeid. En tot op heden kent Missio deze zelateurs en zelatrices.

Ambassadeurs van Missio
Pauline JaricotAl sinds 1978 zet mevrouw Van Riel zich in voor Missio. Zij doet dat als zelatrice. Zij gaat bij parochianen en donateurs langs de deur om geld in te zamelen voor de missie. Zij vertelt daarbij over het werk van Missio en is als het ware een ambassadeur.
Mevrouw van Riel heeft een team van negen medewerkers om haar heen. In het parochieblad schrijft ze: “In mei nodig ik de groep uit bij mij aan huis, we evalueren dan en verder wordt er veel gepraat. Ook dit jaar heb ik dat gedaan en heb ze verrast met een beetje feestelijke avond vanwege 35 jaar samenwerking. Ik ben erg trots op ze en hoop nog een aantal jaren samen met deze groep me in te zetten voor Missio.”

Ook Missio is trots op mevrouw Van Riel en haar hardwerkende team. Wij hopen dat zij nog lang zich willen inzetten voor de missie.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55