Zr. Viji: Morele steun belangrijk

Zr. Viji en Zr. SelviZuster Viji van DMI, Daughters of Mary Immaculate, bracht onlangs een kort bezoek aan MISSIO in Den Haag. Samen met haar medezuster, zuster Selvi vertelde ze over de situatie in Zuid-Soedan waar de oorlog maar voortduurt. Desondanks blijven haar zusters standvastig om de mensen daar bij te staan.

Voedselzekerheid
Het land beschikt over vruchtbare landbouwgrond, maar de bevolking weet niet hoe deze te gebruiken. Daarom hebben de zusters in samenwerking met de lokale mensen een zogeheten ‘food-security program’ opgezet. Men leert de mensen hoe ze het land voor akkerbouw kunnen gebruiken en voedsel kunnen verbouwen voor zichzelf. Onlangs was er een oogstfeest dat enorm veel zelfvertrouwen gaf aan de mensen. Van dit programma hebben ongeveer 10.000 gezinnen profijt.

Dorpsscholen
Ook vertelde zuster Viji over schooltjes die ze opgericht hebben, midden in de bush waar geen infrastructuur aanwezig is. Elk dorp heeft een eigen schooltje. De zusters zorgen ervoor dat er een leraar is en voldoende materiaal. De dorpsgemeenschap moet zelf zorgen voor een schoollokaal. Het schooltje is hun verantwoordelijkheid.

Morele steun
Zuster Viji dankte MISSIO en u allen voor de financiële ondersteuning voor het werk van de zusters. Maar belangrijker is voor haar de morele steun die u geeft. Het betekent ongelooflijk veel voor de zusters te weten dat er mensen zijn die van harte bij hun werk betrokken zijn.


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55