Kerk Wereldwijd

 

KERK WERELDWIJD
Tijdschrift voor missie & dialoog

De nieuwe Kerk Wereldwijd (juli - augustus 2017) is uit!

32 pagina's missie- en kerknieuws met eigen reportages met foto's uit de derde wereld. Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie uit de wereldkerk. 

Met deze maand o.a.:

 

 

 

In de schaduw van de aardbevingIN DE SCHADUW VAN DE AARDBEVING

De verwoestingen van de aardbeving in Nepal zijn overal zichtbaar.

De wederopbouw gaat slechts moeizaam.

Pater Arulanandam organiseert noodhulp en probeert
de terneergeslagen mensen moed in te spreken..

 

O Maria, help!

 

 

 

O MARIA, HELP!

In Kibeho zou de Moeder Gods een bloedbad van de
volkerenmoord van 1994 voorspeld hebben. Nu is er
een bedevaartsoord – het enige in Afrika dat erkend
is door het Vaticaan. De vroomheid van de pelgrims is
voor West-Europeanen bevreemdend.

 

 

Ieder in zijn eigen taal


 

IEDER IN ZIJN EIGEN TAAL

De Pinksterboodschap in het Evangelie is heel duidelijk. Iedereen
hoorde de prediking van de apostelen “in zijn eigen taal” (Hand. 2,8).
Er is dus voor christenen niet één heilige taal. Elke taal kan heilig
worden, wanneer de spreker de goede snaar weet te raken.

 

 

 

 

Abonneer op dit blad voor maar 10 euro per jaar
32 pagina's missienieuws en eigen reportages met foto's uit de derde wereld. Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie uit de wereldkerk. 
Kerk Wereldwijd verschijnt 6 x per jaar. Een abonnement kost 10 euro per jaar, bij een automatische incasso
.
of bestel eerst een proefnummer!


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55