Kardinaal Tagle benoemd tot prefect Propaganda Fide

Op zondag 8 december benoemde paus Franciscus kardinaal Tagle, aartsbisschop van Manilla op de Filippijnen, tot prefect van de Congregatie voor de evangelisatie van de volken, vroeger Propaganda Fide geheten. De Pauselijke Missiewerken ressorteren onder deze congregatie.