Missionarissen en de Bijbel

Dit jaar werd voor het eerst de ‘Zondag van het Woord van God’ gevierd. Volgens paus Franciscus kan de Bijbel immers niet de erfenis zijn van enkelen en zeker niet een verzameling boeken alleen voor de geprivilegieerde mensen.