ANBI Keurmerk

ANBI gegevens - Missio Pauselijke Missiewerken

 • Naam:

  Stichting Nationaal Bureau Pauselijke Missiewerken

 • Dossiernummer:

  6257

 • Contactgegevens:

  Missio Pauselijke Missiewerken Nederland
  Emmaplein 19 D
  5211 VZ  ‘s-Hertogenbosch
  Tel. 070 – 304 74 44
  E-mail: missio@missio.nl

 • RSIN/Fiscaalnummer:

  0028 70 733

 • Kamer van Koophandel:

  41151392


 •  
  Bestuur:

 • Voorzitter:

  V.H.Th. Goulmy, pr

 • Vicevoorzitter:

  B.G. Hartmann

 • Secretaris:

  J.M.M. van de Loo

 • Penningmeester:

  mr. drs. K.H.M. Donners RA

 • Bestuursleden ontvangen geen beloning c.q. vergoeding voor hun werkzaamheden

 • Doelstelling

  De stichting heeft ten doel het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Pauselijke Missiewerken Nederland (PMW) en het bevorderen van de verlening van geestelijke en materiële steun aan de opbouw van de jonge kerken in Afrika, Azië en Oceanië. De Pauselijke Missiewerken Nederland (naar buiten optredend onder de naam Missio) is een kerkelijke instelling en een zelfstandige Nederlandse afdeling van de internationale organisatie Pauselijke Missiewerken te Rome. De Pauselijke Missiewerken/Missio heeft ten doel het volk van God met een missionaire geest te doordringen. Zij nodigt de gelovigen uit hun missionaire gezindheid tot uitdrukking te brengen door met het werk van de wereldwijde evangelisatie zowel in geestelijke als in materiële zin samen te werken. Zij brengt bovendien een solidariteitsfonds tot stand ten dienste van een universeel programma van wederzijdse hulp tussen de plaatselijke kerken.

 • Beleidsplan

  De prioriteiten voor de komende jaren staan beschreven in het meerjarenbeleidsplan 2022 – 2026.

 • Activiteiten

  De belangrijkste activiteiten zijn: Wereldmissiemaand, met daarin Wereldmissiedag van de Kinderen en Missiezondag; Fondsenwerving; Speciaal ondersteuningsprogramma voor priesterstudenten in Afrika, Azië en Oceanië; Publicatie tijdschrift Kerk Wereldwijd.   In ons jaarverslag worden deze activiteiten toegelicht. De jaarverslagen van de laatste vijf jaren staan op onze website.

 • Financiële verantwoording

  De jaarrekeningen van de laatste vijf jaren staan op onze website. Voor het personeel van Missio is de salarisregeling BBRA van toepassing. De Nationaal Directeur ontvangt een bestuursvergoeding. Leden van het bestuur ontvangen geen beloning c.q. vergoeding voor hun werkzaamheden.