Jaarverslagen

In het jaarverslag legt Missio verantwoording af over de activiteiten van het betreffende jaar en de besteding van de ontvangen
gelden.

Jaarbeeld

Het jaarbeeld is een samenvatting van het jaarverslag op enkele
hoofdpunten. U kunt snel de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar zien.

Jaarrekeningen