Kerk Wereldwijd

De nieuwe Kerk Wereldwijd (maart-april 2023) is uit!
32 pagina’s missie- en kerknieuws met eigen
reportages met foto’s uit de hele wereld.
Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie
uit de wereldkerk.

Met deze maand o.a.:

Een reportage uit Bangladesh met als titel Natte landroof. Christenen vormen een minderheid in Bangladesh en hebben te kampen met veel problemen. Er is veel armoede en de gevolgen van de klimaatverandering zijn merkbaar: overstromingen verwoesten huizen, vernietigen vruchtbaar land, verzilten de bodem en het grondwater.

Een tweede reportage komt uit Nepal: Met valse beloften.  Jaarlijks ontvluchten duizenden mensen de hopeloosheid in hun land. Velen verhuren zich als goedkope arbeidskrachten in India of de Golfstaten. Ze komen daarbij in de klauwen van dubieuze bemiddelaars en louche bureaus.

En er is nog veel meer te lezen. Zoals een achtergrondartikel over hoe inheemse volken omgaan met de natuur; een interview met zuster Josée Ngalula over het misbruik van Afrikaanse zusters; en een artikel over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne door Nederlandse religieuzen.

Word abonnee

Verruim uw blik en gun uzelf, een familielid of vriend(in) een abonnement op KERK WERELDWIJD. 32 pagina’s kerk- en missienieuws met reportages en foto’s uit de hele wereld. Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie uit de wereldkerk. Kerk Wereldwijd verschijnt 6 x per jaar. Een abonnement kost slechts 12 euro per jaar.

  kies een optie*:

  Ik neem een abonnement à 12 euro op Kerk Wereldwijd tot wederopzegging en geef hierbij toestemming tot automatische incasso van het abonnementsgeld.Ik vraag een gratis proefnummer aan (laatste uitgebrachte nummer).

  * = verplicht veld

   

  Missio Pauselijke Missiewerken legt uw gegevens vast overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We kunnen deze gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u ons dit schriftelijk kenbaar maken: Missio, Emmaplein 19D, 5211 VZ 's-Hertogenbosch. Of via missio@missio.nl.

  Door dit formulier te versturen, geeft u toestemming aan Missio/PMW (Emmaplein 19D, 5211 VZ 's-Hertogenbosch) het abonnementsgeld (12 euro) van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank voor de voorwaarden.