Steun ons met uw gift

Hier kunt u een donatie doen waarmee u het werk van Missio mogelijk maakt. Naast het algemene fonds, kunt u ook een specifiek fonds van Missio steunen. Hartelijk dank voor uw gift.
U kunt uw gift ook direct overmaken op:
IBAN NL93 INGB 0000 0087 25

Help Nu En Doneer

Wereld-
missiemaand

Voor katholiek Nederland vormt Wereldmissiemaand ieder jaar in oktober het hoogtepunt rondom de missie. Alle parochies besteden in de liturgie aandacht aan de missie van de katholieke kerk, speciaal in de landen van de derde wereld.

Doneer nu Lees verder

Missio kinderfonds

Kinderen hebben recht op gezonde voeding, bescherming, verzorging en onderwijs. Maar in Afrika, Azië en Oceanië is daarvan nog lang geen sprake. Het Missio kinderfonds bereikt via het wereldwijde kinderfonds van de katholieke kerk (Pontificium Opus a Sancta Infantia) kinderen uit de zwakste groepen van de samenlevingen in Afrika, Azië en Oceanië.

Doneer nu Lees verder

Steun een student

Het ondersteuningsprogramma ‘Steun een student’ is het opleidingsfonds van Missio, ook wel bekend als Sint Petrus Apostelfonds. Het is bedoeld voor jonge mensen in Afrika, Azië en Oceanië die een toekomst als pastoraal werk(st)er, permanent diaken, priester of religieus overwegen.

Doneer nu Lees verder

Nalatenschap

Missio opnemen in uw testament Iets nalaten in de wereld, tijdens je leven, maar ook daarna. Voor veel mensen is het belangrijk om datgene wat tijdens hun leven betekenis heeft, ook over de dood heen voort te zetten. Het geloof waardoor men zich gedragen weet, wil men graag anderen schenken. Zodat ook zij hoop en toekomst ervaren. Door Missio (officiële naam: Pauselijke Missiewerken) als goed doel op te nemen in uw testament wordt dat mogelijk gemaakt. Missio helpt al diegenen die zich in de geest van het Evangelie aan de zijde van de armen en benadeelden stellen en daarmee onze wereld een menselijker gezicht geven.

Omdat Missio door de belastingdienst is gerangschikt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is Missio geen schenkingsrecht en/of successierecht verschuldigd over de door haar ontvangen gelden. Zodoende zijn alle opbrengsten 100% beschikbaar voor de activiteiten van Missio. Elke bijdrage die u in uw testament laat vastleggen is welkom en wordt bijzonder gewaardeerd.

  • Praktische informatie
    Een testament moet u op laten maken bij een notaris. Voor een eenvoudige benoeming van Missio tot erfgenaam dient de aanwijzing in de akte te zijn: Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken. U kunt daarbij nog een specifiek doel aangeven, zoals: kinderen, priesteropleidingen, lokale kerk. Voor de juiste tenaamstelling daarvan kunt u het best even contact met ons opnemen. Ook met betrekking tot andere gerelateerde vragen staan wij u graag te woord. U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag: 070 - 304 74 44. Of via de e-mail: missio@missio.nl
  • Schenkingsovereenkomst
    Een andere manier van doneren betreft een zogeheten schenkingsovereenkomst. Wanneer u enkele jaren achter elkaar een bepaald bedrag aan Missio wilt schenken, kan een schenkingsovereenkomst voordelig voor u zijn. Het schenkingsbedrag is namelijk aftrekbaar voor de belasting. Als u een schenkingsovereenkomst sluit met Missio dan verplicht u uzelf om bij leven minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Het bedrag dat u jaarlijks aan Missio schenkt, hoeft u niet in één keer te voldoen. Dat kan ook in termijnen. Voor een schenkingsovereenkomst hoeft u niet naar de notaris. Deze is eenvoudig te regelen. Missio stuurt u op verzoek graag de benodigde formulieren toe. Voor meer informatie en vragen kunt u ons bellen (maandag tot en met donderdag) of mailen: 070 - 304 74 44 en e-mail missio@missio.nl.