Missio kinderfonds

Vanouds staan kinderen-in-nood centraal bij Missio. Het is een van de vier missiewerken. De officiële naam van het kinderfonds van Missio is de ‘Heilige Kindsheid’.