Missio Berichten 1 / februari 2024

  • Verenigde Staten: noveen voor Nicaragua

    De Pauselijke Missiewerken in de Verenigde Staten hielden in januari een noveen. Daarmee reageerden zij op de oproep van paus Franciscus van 1 januari om te bidden voor de gelovigen in Nicaragua. Onlangs nog werden tientallen priesters, een bisschop en enkele seminaristen gearresteerd.
    Ines San Martin van de Pauselijke Missiewerken benadrukte het belang van dit spirituele initiatief: “Door aandacht te besteden aan de oproep van de paus, bidden we niet alleen voor Nicaragua; we zijn solidair met onze broeders en zusters in hun nood. Deze noveen is een kans om ons te verenigen in geloof en actie. En zo laten wij de compassie en de liefde die het hart van onze missie als katholieken vormen, tot uiting komen.”

  • Benin en Malawi: viering Driekoningen

    In veel landen wordt Wereldmissiedag van de kinderen op het feest van Driekoningen gevierd, 6 januari. Zo ook in Benin en Malawi. Onder de bezielende leiding van de nationaal directeur van de Pauselijke Missiewerken in Benin, père Cosme Tayéwo Adjomalè, waren er in alle bisdommen activiteiten met als rode draad: “Laten wij naar de tafel van de Heer gaan met al onze vrienden”.
    Ook in Malawi konden honderden kinderen genieten van de festiviteiten. De kinderen werden opgeroepen om zelf een lichtje voor anderen te zijn. Aartsbisschop Msusa van aartsbisdom Blantyre was aanwezig bij de viering in de parochie St. Paul Mwanza en maakte bekend dat er in september een middelbare school voor meisjes zal worden geopend. Dat maakt het voor meisjes uit de parochie gemakkelijker om een vervolgopleiding te doen.